Kwantum als bron van mogelijkheden voor iedere organisatie

Conny van Rooij June 19, 2024 74 views 2 comments
Kwantum als bron van mogelijkheden voor iedere organisatie
Een baanbrekend perspectief vanuit de nieuwste wetenschappelijke ontdekkingen over kwantum, bewustzijn en onze Human Technology, die vele malen geavanceerder is dan AI ooit kan zijn.
De meest relevante inzichten voor de vraagstukken van onze huidige samenleving.

Gebruik de comments om jouw inzichten of vragen over dit onderwerp te delen!

Wat als alles wat je dacht over de realiteit, incorrect blijkt te zijn?

Dat is de uitdaging waar Federico Faggin en Jenny Elissen de deelnemers voor stelden tijdens het Beyond Limits event van 5 juni. Want wat deze twee grootmeesters met ons deelden, gaat echt voorbij aan wat men kent en als normaal beschouwt.

Toch hebben zij de wetenschap achter zich. Federico Faggin heeft met zijn technologische uitvindingen de wereld van nu vormgegeven, om vervolgens de kwantumfysica ten diepste te gaan onderzoeken. De uitkomsten van zijn onderzoek zijn een complete paradigmashift als we die ter harte nemen. De inzichten die uit deze perspectieven voorkomen kunnen fundamenteel bijdragen aan de uitdagingen waar we als samenleving nu voor staan. Daarvan is Jenny Elissen een prachtig voorbeeld, van hoe effectief deze principes zijn als je ze in je dagelijks én werkleven toepast. Dan kunnen we echt een ‘Giant Leap’ nemen en expontentieel groeien.  

Hieronder een samenvatting van wat er tijdens deze dag naar voren kwam. Dit is 'just scratching the surface' maar hopelijk genoeg om je te inspireren je verder te verdiepen. In dat geval raad ik je aan om Federico zijn boek: ‘Irreducible: Consciousness, Life, Computers, and Human Nature’  en Jenny haar boek ‘From Big Ideas tot Giant Leaps, in a split second’ te lezen.  

 

Beyond Limits, 5 juni

Met Federico Faggin & Jenny Elissen - Inner Leadership in an Exponential World

 

Bewustzijn & Kwantum

Bewustzijn is een onlosmakelijk onderdeel van het kwantumveld, dat het fundament vormt voor de realiteit die we waarnemen. Wetenschappelijk gezien is er eerst het kwantumveld, dat zich kenmerkt door de aanwezigheid van bewustzijn, en daaruit komt de wereld van de materie voort, in plaats van andersom. Dit staat lijnrecht tegenover het materialistische wereldbeeld, dat we pas sinds de 18e eeuw koesteren maar maatschappelijk als waarheid zien. Dat wereldbeeld beschrijft bewustzijn als iets dat voortkomt uit ons brein. Dat perspectief blijkt net zo fundamenteel incorrect als het idee dat zon om de aarde zou draaien in plaats van andersom.  

 

Wat betekent dat voor ons, in de praktijk?  

Wij mensen zijn zowel deel van de materiële realiteit (dat we beschrijven als tijd-ruimte), als wezens met bewustzijn. Dat betekent dat wij zowel kunnen werken met de wereld die we buiten onszelf waarnemen, als in verbinding staan met het kwantumveld door wat we binnen in onszelf waarnemen.  

Want, wij hebben bewustzijn en zijn dus rechtstreeks verbonden met het kwantumveld, het veld van potentieel vóór dat het zich realiseert in de buitenwereld. Deze nemen we waar door onze ‘gevoelens’, sensaties van niet biologische principes, zoals we ‘schoonheid’ voelen als we een roos zien. De ervaring van ‘schoonheid’ staat op zichzelf, wordt niet bepaald door biologische impulsen, maar is een fundamenteel principe. Wat we kiezen te doen met de belevingen vanuit het kwantumveld, bepaalt welke wereld we om ons heen te creëren. Wanneer we niet afgestemd zijn op deze non-fysieke sensaties en alleen werken met de wereld buiten ons, missen we een heel groot deel van de mogelijkheden die we hebben, om de realiteit ten positieve te beïnvloeden. Bovendien gaan we voorbij aan belangrijke waarden, met negatieve consequenties, zoals we zien in onze huidige samenleving.  

 

Kenmerk van bewustzijn is, dat we vrije wil hebben, we kunnen in ieder moment richting geven aan hoe we onszelf en ons leven vormgeven. Daar ligt onze werkelijke kracht en capaciteit, en ook onze verantwoordelijkheid.

De technologie die wij maken heeft dit kenmerk niet, omdat het een bouwwerk is dat alleen uit materie bestaat en dus nooit een rechtstreekse verbinding met het kwantumveld zal hebben. Technologie heeft ook geen beleving van principes als ‘schoonheid’.  

Daardoor zal AI technologie nooit bewustzijn hebben zoals mensen. Het is een gereedschap, maar niet meer dan dat. Technologie zal dan ook nooit vrije wil hebben zoals wij dat kennen en geen werkelijke creativiteit of ervaring laten zien.

Onze Human Technology is daarmee onvergelijkbaar veel complexer en intelligenter dan de technologie die we zelf maken, en werken met deze principes uit de kwantumfysica helpt ons om onze human intelligence te activeren en echt gebruik te maken van de capaciteiten die onze human technology in zich draagt.  

 

Die human technology is de brug tussen het kwantumveld, een veld van potentie en bewustzijn, en de wereld van de deeltjes. De binnenwereld en de buitenwereld ‘boundlessly connected’. Hier kun je actief mee werken, door bewustzijn te cultiveren. In jezelf, en als leidinggevende in je team of organisatie. Daar zit de werkelijke invloed die we hebben, en hiermee te werken heeft volkomen andere eigenschappen dan het organiseren vanuit alleen de materiële realiteit.  

 

Met het kwantumveld werken betekent open observeren, zonder streven of afkeer. Het kwantumveld is namelijk simpelweg alles wat er is, en alleen wanneer we dat open toelaten en met bewustzijn observeren, kunnen we ermee leren werken. ‘Alles wat er is’ betekent dat we ook kijken naar de moeilijke aspecten die er zijn, en deze evengoed op waarde schatten als de kansen, mogelijkheden en kwaliteiten.  

Jenny maakte ons dat heel duidelijk: happiness is overrated, dat is geen fundamentele staat van zijn. Alleen wanneer je alles alles open observeert, en daarin heeft ‘voelen’ een essentiële rol, kun je ontdekken wat er aanwezig is in het veld. Dit noem je ‘het potentieel’. Dat potentieel bepaalt wat er mogelijk is om gerealiseerd te worden.  

Wanneer je een groep samenbrengt rondom een bepaald vraagstuk of thema en alles wat er in het potentieel aanwezig is, mag boven water komen, open je het kwantumveld en kun je met het aanwezige potentieel gaan werken. Iedereen heeft daar vanuit eigen beleving en vrije wil, een natuurlijke rol in, die naar boven kan komen en gerealiseerd kan worden, wanneer we werken vanuit het kwantumveld en met bewustzijn. Deze rol is vele malen groter en effectiever dan een ‘functieprofiel’ en deze velden samenbrengen overstijgt te mogelijkheden ver voorbij wat we kunnen bedenken op basis van alleen ratio. En als we Federico mogen geloven, wat ook de praktijkervaringen van Jenny laten zien, als we vanuit bewustzijn op deze manier samenkomen, dan ontstaat er een moeiteloze beweging met veel potentie.  

Hierin ligt de mogelijkheid besloten tot het maken van een exponentiële kwantumsprong in groei. Dit is iets wat iedereen kan leren, al vraagt dat wel beoefening en ondersteuning. Zoals Federico zei: You cannot change the world, you can only change yourself, by doing the work, and then some more work, and then some more. Jenny Elissen is een van onze grote voorbeelden, in hoe je dat werk kan doen en met anderen kan samenwerken om de magische kwaliteit van het realiseren door kwantumcreatie actief toe te passen in je organisatie. Dit op een manier die werkelijk bijdraagt aan zowel de interne doelstellingen, als het verbeteren van de omstandigheden voor het geheel.  

 

Deze perspectieven zijn niet alleen wetenschappelijk onderbouwd, maar brengen ook dé uitkomst voor de uitdagingen waar we in deze tijd voor staan.  

 

 

De mogelijkheden zijn veel groter dan we dachten, gelukkig maar. Het vraagt echter een grote verandering in hoe we onszelf en de wereld om ons heen benaderen. Wanneer we kijken naar de samenleving zoals deze nu is, kunnen we zien dat er ook echt een verandering nodig is. De psychische problemen zijn enorm, terwijl de impact van de mensheid op de leefomgeving alles behalve gezond is. Met alle kennis die we hebben, zijn we niet in staat om een werkelijk gezonde samenleving op te bouwen.  

 

Ik geloof echt dat het werken met bewustzijn en kwantumvelden een sleutelrol spelen in het verbeteren van onze leefomstandigheden, juist met alle gereedschappen die we nu hebben. Dat kan niemand voor ons doen, dat is een beweging die we zelf hebben te maken. It is up to us, to do the work, and then some more. Wel hebben we invloed op onze omgeving, binnen de rol en verantwoordelijkheden die we hebben, om deze verschuiving te delen en voor iedereen mogelijk te maken.

De pioniers van Beyond Limits gaan samen met Seats2meet actief aan de slag met het toepassen van deze principes. Vanuit onze kennis en ervaring met deze principes en verdere beoefening en ontwikkeling daarvan. Zodat we echt vruchtbaar kunnen co-creëren, ten dienste van de nodige maatschappelijke transitie waar we middenin zitten. Wij gaan een beweging opstarten van substantiële dienstverlening voor organisaties die met vraagstukken kampen die niet meer op te lossen zijn volgens de systemen die we kennen, maar met het werken met bewustzijn en kwantumvelden op een geheel nieuwe, onderbouwde en zeer effectieve manier aangepakt kunnen worden. Wij gaan bijdragen aan ‘Giant Leaps’ voor organisaties, volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten, die niet meer zijn dan een beschrijving van de nog onbenutte mogelijkheden die we allemaal in ons dragen, wachtend om geactiveerd te worden.  

Want alleen dan, kunnen we echt Beyond Limits gaan.  

 

Comments
Published by:
Conny van Rooij
Published on:
June 19, 2024
 
74 views
Comments:
2 comments
Tags:
kwantum consciousness bewustzijn leiderschap
Interesting sources